bukur ose hiç

lajme

DAP po pengon reformën në administratë

12.10.2017 | h. 16:51

Hedhja e të dhënave në sistem pengon zbatimin e reformës në administratë. Kontrolli i Lartë i Shtetit ka ngritur si shqetësim hedhjen e të dhënave të punonjësve të adminstatës në sistemin informatik të menaxhimit të burimeve njerëzore. Nga auditi rezulton se në sistem janë vetëm 55% e të dhënave.

Njësitë e qeverisjes vendore janë ato që kanë nivelin më të ulët të plotësimit të të dhënave. Nisur nga kjo, KLSH ka rekomanduar që Departamenti i Administratës Publike të përdorë të gjithë mekanizmat ligjorë që disponon, për të detyruar institucionet të përfundojnë procesin e plotësimit të të dhënave. Departamenti i Administratës Publike po pengon zbatimin e reformës në administratë.

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka realizuar një auditim për periudhën prill-maj 2017 ku ka konstatuar se në Sistemin Informatik të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore janë hedhur vetëm 55% e të dhënave të punonjësve të administratës që kanë lidhje me arsimin, kualifikimin apo trajnime të ndryshme.

Njësitë e qeverisjes vendore janë institucionet që kanë nivelin më të ulët të hedhjes së të dhënave në këtë sistem. Por ka edhe një sërë Ministrish, të cilat ende nuk kanë hedhur të dhënat e plota midis të cilave Ministria e Brendshme, Ministra e Jashtme si dhe Ministria e Arsimit.

Sipas KLSH-së, efektiviteti dhe efiçensa e këtij sistemi nuk është arritur dhe nuk dihet ende kur mund të arrihet.